Αυτοί μας δουλεύουν κανονικά. Θα επιβάλουν λένε κυρώσεις στην Τουρκία γιατί παραβιάζονται τα ευρωπαϊκά σύνορα

“Ναι, η Τουρκία παραβιάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα και όχι τα ελληνικά και οι λαοί του Λουξεμβούργου και της Μάλτας έχουν εξαγριωθεί και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν”

Συνέχεια