Τα Μουσουλμανικά μέτωπα

Για να κατανοήσουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή θα πρέπει πέραν των οικονομικών συμφερόντων που προέρχονται κυρίως από αποθέματα των υδρογονανθράκων να γνωρίζουμε και την θρησκευτική ανθρωπογεωγραφία των κρατών της Μέσης Ανατολής.

Continue reading