ΑΔΥΝΑΤΟΝ: Έβαλαν την αθώα κ. Παρισίδη να κρύψει τις ενοχές των άλλων

Ναι λοιπόν στην υπεράσπιση των ιδεών και των θέσεων μας, αλλά μόνο όταν οι άλλοι που το ζητούν έχουν αρχές ιδέες και ευγενείς θέσεις. Και αυτά τα έχει μόνον η κυρία Παρισίδη και κανένας άλλος ή άλλη από αυτούς που συνυπογράφουν.

Συνέχεια

Ανάπτυξη. Μια λέξη με πολλές αποχρώσεις και αποδέκτες

Αυτός είναι ο αναπτυξιακός προγραμματισμός που για να ιεραρχηθεί και να υλοποιηθεί απαιτεί βούληση, αποτύπωση των πραγματικών δυνατοτήτων (Οικονομικών, διοικητικών, κοινωνικών, κ.α. παραμέτρων) και είναι αναγκαιότητα.

Συνέχεια