ΟΜΙΛΟΣ: Καταθέτουμε το Τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο για τις ειδικές χρήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού

Πήραμε, τους ευχαριστούμε και δημοσιεύουμε το τέταρτο κεφάλαιο των προτάσεων του Ομίλου για την Δημοκρατία και την  Αυτοδιοίκηση που αφορά την χωροθέτηση ειδικών χρήσεων στο υπό σύνταξη Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Η ΚΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΜΑΚΡΙΑ

Δ’ Κεφάλαιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή

Η χωροθέτηση ειδικών χρήσεων που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προβλεφτούν στο υπό σύνταξη Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορούν εκείνους που βλέπουν μακριά και πιστεύουν ότι ανεξάρτητα από της σημερινές ανάγκες και προτεραιότητες οφείλουμε να δεσμεύσουμε χώρους που θα βρουν οι νεώτεροι και θα επιδιώξουν την αξιοποίηση τους.

Τέτοιες ειδικές χρήσεις αφορούν α) την χωροθέτηση περιοχών για δραστηριότητες της  αξιοποίησης των υδάτων, του εδάφους και του αέρα  και β) Την χωροθέτηση περιοχών για για δραστηριότητες και εγκαταστάσεις σύγχρονων κτιρίων που αφορούν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την υγεία.

Το παρών κεφάλαιο είναι το τελευταίο που έρχεται να καλύψει  όλους εκείνους που βλέπουν μακριά. Που πιστεύουν ότι κάτι θα αλλάξει. Που γνωρίζουν μέσα από τα ταξίδια τους, τα όσα είδαν και το σπουδαιότερο τον σεβασμό τους στις νέες γενιές που θα πρέπει να έχουν χώρο να αναδείξουν τις δικές τους προτεραιότητες σύμφωνα με τις τότε ανάγκες και συνθήκες.

Προβληματισμός

Όπως αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο πιστεύουμε και το καταθέτουμε στο το νησί της Κω εξ αιτίας του μεγέθους του και την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης δεν μπορεί να προσφέρει σε κάθε οικιστική περιοχή του μια  πολυεπίπεδη κοινή για όλους του οικισμούς παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα. όπως επίσης δεν γίνεται σοβαροί οικισμοί μας να είναι άχρωμη και άρα μη επιλέξιμη για οικονομικές δραστηριότητες.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αποσαφήνιση των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων σε κάθε οικισμό  μπορεί να προσδιοριστεί με την δέσμευση και την χωροθέτηση συγκεκριμένων δράσεων.

Για παράδειγμα το Ζηπάρι  σε συνδυασμό με τους οικισμούς Τιγκάκι και Μαρμάρι μπορεί να γίνει οικιστικό κέντρο της περιβαλλοντικής ανάδειξης της Αλυκής και των οικισμών του ορεινού όγκου. 

Η λίμνη του Πυλίου. Ένα φυσικό φαινόμενο σπάνιο για νησί, όπου αναβλύζουν συνεχώς τεράστιες ποσότητες υπογείων υδάτων αφενός πρέπει να προστατευτεί από την οικοδόμηση και αφετέρου σε συνάρτηση της ευρύτερης περιοχής ως κέντρου γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης να αναδείξει με κατάλληλες χωροθετήσεις χρήσεων το Πυλί.

Τα παραπάνω  δύο παραδείγματα  μας ανοίγουν τους ορίζοντες για την αποσαφήνιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της κάθε κοινότητας και μας οδηγούν στην χωροθέτηση δράσεων ανάλογα με την επιλογή που θα αποφασίσουμε και με σκοπό να μην προωθούμε  έργα ατάκτως ερριμμένα και ανάλογα με τις ανάγκες και τις προθέσεις της κάθε εποχής.

Ένα άλλο παράδειγμα αφορά την πρόταση ανάδειξης του ιστορικού κέντρου της πόλης, με απομάκρυνση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που υποχρεωτικά την επιβαρύνουν όπως επίσης και την πρόταση που σχετίζεται με την επιλογή νέου λιμένα.

Αυτές οι δύο προτάσεις μας οδηγούν  υποχρεωτικά στην επιλογή χώρων για την οργανωμένη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών που δεν μπορεί να  τοποθετούνται όπου βρίσκουμε ακίνητα αλλά σε ενιαίο καλά οργανωμένο χώρο. Δεύτερο μας οδηγούν στην ανάγκη λήψης αποφάσεων για την χρήση των υφιστάμενων δημοσίων κτιρίων που θα ενισχύσουν την επισκεψιμότητα στο ιστορικό, εμπορικό κέντρο αναψυχής. Μια τρίτη υποχρέωση είναι η αποσαφήνιση των οδών προσπέλασης, αλλά και η μη συσσώρευση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ιστορικό κέντρο.

Προτάσεις

 Παρόλο που για το κεφάλαιο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη και σοβαρότερη προσέγγιση εμείς τολμούμε να προτείνουμε στον διάλογο που υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνουμε ενόψει της σύνταξης του Τ.Π.Σ.  την χωροθέτηση χρήσεων που μελλοντικά θα αλλάξουν την σημερινή στάσιμη κατάσταση του νησιού μας. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε όλες τις μέχρι σήμερα μελέτες που υπάρχουν και παραμένουν αναξιοποίητες.

1.Για την χωροθέτηση χρήσεων ς προστασίας και αξιοποίησης παραγωγικών δραστηριοτήτων προτείνονται:

α) η χωροθέτηση λατομικής ζώνης  στην περιοχή βόρεια της Κοινότητας Κεφάλου.

β) Η χωροθέτηση ζώνης οικογενειακών βιοτεχνιών αξιοποίησης του Περλίτη στο Ζηνί της Κεφάλου.

γ) η Χωροθέτηση περιοχής εγκαταστάσεων αφαλάτωσης και Ανεμογεννητριών μετά το εργοστάσιο της ΔΕΗ

δ) Η χωροθέτηση υδατοφράγματος στην περιοχή Αγίου Νικήτα της Αντιμάχειας για την άρδευση των περιοχών μεταξύ Αντιμάχειας και Κεφάλου.

ε) η χωροθέτηση ζώνης οχλουσών δραστηριοτήτων στην περιοχή της ΔΕΗ, ΕΚΟΤΑ. Επίσης οι εκτάσεις του ΧΥΤΑ και των Βιολογικών καθαρισμών

 στ) Η χωροθέτηση ζώνης προστασίας της Λίμνης Πυλίου και του πλησίον παλαιού λατομείου

ζ). Η χωροθέτηση ζωνών προστασίας και αξιοποίησης των δύο θερμοπηγών του Αγίου Φωκά και της περιοχής βουλκάνια κοντά στο παλιό  σκουπιδότοπο της πόλης.

η) Η χωροθέτηση στρατοπέδων και πεδίων άσκησης

2. Για την χωροθέτηση συγκοινωνιακών έργων σύνδεσης των οικισμών και των τουριστικών περιοχών μας προτείνονται:

α) Η χωροθέτηση οδού από την επαρχιακή οδό προς το Ασκληπιείο.

β) Η χωροθέτηση οδού από την επαρχιακή οδό προς το Κάστρο Αντιμάχειας.

γ) Η χωροθέτηση οδού από Καρδάμαινα, Γουρνιάτη Φυτώριο της περιοχής του Τριγώνου

γ) Η χωροθέτηση για την διαπλάτυνση των οδών από την πόλη στο Τιγκάκι, από το Τιγκάκι στο Μαρμάρι  και από του σταυρού το πέραμα προς Μαστιχάρι ΔΕΗ και Ελληνικά..

δ) Η χωροθέτηση χάραξης νέας οδού από το Μαρμάρι στο Μαστιχάρι  με την πρόβλεψη ποδηλατόδρομου από την Πόλης μέχρι το Μαστιχάρι.

ε) Η διευθέτηση νέων προσβάσεων προς την πόλη και τους οικισμούς της με σκοπό την απελευθέρωση της Γρηγορίου Ε’.

3. Για την χωροθέτηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών κέντρων προτείνονται:

α) Η χωροθέτηση τριών κτιρίων στην Αντιμάχεια, Νέου Μουσείου αγγείων. Μουσείου παραδοσιακών αντικειμένων και κτιρίου μουσικής ανάδειξης.

β) Η χωροθέτηση περιοχής χρήσεων ανάδειξης και αξιοποίησης του Κάστρου της Αντιμάχειας.

γ) Η χωροθέτηση περιοχών μεταξύ Αντιμαχείας και Κεφάλου για την χρήση εγκαταστάσεως αθλητισμού και αναψυχής όπως και του Γκολφ.

δ) Η χωροθέτηση στον κάμπο Πυλίου έκτασης για την εγκατάσταση δράσεων επιστημονικής, εκπαιδευτικής και διοικητικής υποστήριξης του πρωτογενή τομέα.

ε) Η εκ νέου χωροθέτηση της περιοχής της Αλυκής  για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της.

στ) Η χωροθέτηση της ευρύτερης περιοχής των παραδοσιακών οικισμών του ορεινού όγκου Δικαίου  με σκοπό την προστασία τους και την ανάδειξη τους.

ζ) Η χωροθέτηση πέραν των αναγκών σε σχολικά κτίρια εκτάσεων για την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων εκπαιδευτηρίων με εγκαταστάσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής και σίτισης.    

η) Η χωροθέτηση χώρου εγκατάστασης κτιρίων θερμαλισμού για την αξιοποίηση των θεραπευτικών πηγών του Αγίου Φωκά. 

θ) Εκ νέου χωροθέτηση των ζωνών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο Ψαλίδι, στο Ασκληπιείο και στο Αρχαίο θέατρο με σκοπό την προστασία τους και την ανάδειξη τους αλλά και την κάλυψη σύγχρονων αναγκών.

Επίλογος

Προσπαθήσαμε να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών, σημερινών και μελλοντικών με διάφορες χρήσεις που αποτελούν προαπαιτούμενα για την περιοχή μιας κοινωνίας που χρειάζεται την σύνθεση των δραστηριοτήτων της.

Εκμεταλλευτήκαμε τον πλούτο των προτάσεων και των μελετών που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς από την ίδια κοινωνία και των φορέων της με την σημερινή ελπίζοντας ότι κάποιες από αυτές τι προτάσεις να βρουν ανταπόκριση.  

Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες και οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Ακριβώς αυτή η διαπίστωση θα πρέπει να μας οδηγήσει σε αναθεωρήσεις αλλά και νέες προσθήκες

Οι προτάσεις μας αποτελούν ένα μπούσουλα έναρξης ενός διαλόγου για την λήψη των αποφάσεων  των φορέων μας και των τοπικών αρχών μας αφού εκ των προτέρων απαιτείται η κατάθεση των προτάσεων  από του συντάκτες του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των υπηρεσιών που θα αποφασίσουν 

Άποψη μας είναι ότι μέσα από συλλογικές διαδικασίες και διάλογο  και αφού καταλήξουμε θα πρέπει όχι μόνο να καταθέσουμε αλλά και να διεκδικήσουμε την υλοποίηση τους.

Δήμος Κω: Ποιός ευθύνεται για τα πρόστιμα των εκατομμυρίων για την ταφή των σκουπιδιών

Έπρεπε να μας έλθουν τα πρώτα πρόστιμα των εκατομμυρίων ευρώ για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων για να ξυπνήσουμε. Και το δυστύχημα είναι ότι ξυπνήσαμε γιατί πέφτει κάτω το σπίτι μας και αντί να προσπαθήσουμε εμείς να σωθούμε, φωνάζουμε τον γείτονα να μας σώσει!!!

Οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι και μαζί και ο δικός μας και φυσικά και όλοι οι δημότες γνωρίζουν α) ότι η διαχείριση των σκουπιδιών είναι ανταποδοτική υπηρεσία. β) Οι πάντες γνωρίζουν την μαγική φράση που επέβαλλε η Ε.Ε. “ο ρυπαίνων πληρώνει” γ) Και όλοι επίσης ακόμα και τα μικρά παιδιά από το σχολείο έχουν μάθει για την ανακύκλωση των σκουπιδιών ως προϋπόθεση της σωτηρίας  του πλανήτη!

Στην Ελλάδα, επίσης, εκτός των παραπάνω πασίγνωστων δεδομένων οι πάντες από την κυβέρνηση μέχρι και τον τελευταίο δήμαρχο πιστεύουν ότι η ανακύκλωση είναι θέμα παιδείας και όχι θέμα οικονομίας. Στους πολίτες που αγωνίζονται να επιβιώσουν λένε ότι πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να χωρίζουμε τα σκουπίδια μας, το γυαλί αλλού, το χαρτί αλλού, οι μπαταρίες αλλού  και πάει λέγοντας!!!  

Και μόνο στην Ελλάδα (Ω του θαύματος) ο νόμος της κυβέρνησης βάζει την ΔΕΗ να εισπράττει τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και όχι τους ίδιους τους Δήμους που είναι οι αποκλειστικοί εργολάβοι της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας!!!.

Μόνο στην Ελλάδα (Ω του θαύματος) ο νόμος της κυβέρνησης καταστρατηγεί την βασική αρχή της ανακύκλωσης που είναι ο ρυπαίνων πληρώνει και βάζει τους πολίτες να πληρώνουν την υπηρεσία καθαριότητας όχι με όσα ρυπαίνουν αλλά με πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σου ανεξάρτητα πόσοι μένουν μέσα και πόσα και τι σκουπίδια βγάζουν!!!

Και μόνο στην Ελλάδα (Ω του θαύματος) αγνοούν ότι η ανακύκλωση επιτυγχάνεται μόνο στην πηγή, δηλαδή στο σπίτι και στην επιχείρηση του καθενός με την προϋπόθεση της μείωσης του τέλους καθαριότητας!.

Αγαπητέ κ. Σιφάκη, αγαπητή κυρία Κασιώτη αγαπητοί φίλοι της δημαρχίας λάθος ανθρώπους της κυβέρνησης ή των δικαστηρίων φωνάζετε να σας σώσουν.  Με αυτήν την νομοθεσία δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να γίνει ανακύκλωση. Οι σκουπιδότοποι θα συνεχίσουν να γεμίζουν και τα πρόστιμα θα συνεχίσουν να έρχονται  και γι’ αυτό ευθύνεστε εσείς. Γιατί εσείς επαναπαύεστε με την ΔΕΗ, γιατί εσείς δεν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν εδώ και πενήντα χρόνια τα κράτη της Ευρώπης. Τέλη καθαριότητας ανάλογα με τον όγκο, την ποιότητα και την απόσταση των σκουπιδιών από τους χώρους διαλογής και ΧΥΤΑ.

Φυσικά και πρέπει ο Δήμος να απευθυνθεί στα δικαστήρια. Για να γλυτώσει τα σημερινά πρόστιμα και σίγουρα και τα μελλοντικά εάν δεν αφυπνιστείτε Με την μοναδική όμως αιτιολογία ότι η κυβέρνηση με την νομοθεσία που επέβαλλε στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων ευθύνεται, αφού καθιστά την ανακύκλωση αδύνατη να επιτευχθεί και εξ αυτού οι τόνοι των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ αυξάνονται. 

Όμιλος: Αξίζει να προβλέψουμε και παράλληλα τα σταματήσουμε την καταστροφή

Πήραμε από τον όμιλο για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση και δημοσιεύουμε την πρόταση του για την οικιστική και πολεοδομική ανασυγκρότηση του νησιού. Χαιρόμαστε γιατί ανοίγει στην κοινωνία μας ένα τεράστιο  θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Η ΚΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΜΑΚΡΙΑ

Γ’ Κεφάλαιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ και ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Εισαγωγή

Η χωροθέτηση των προς πολεοδόμηση οικιστικών περιοχών του νησιού μας εντάσσεται υποχρεωτικά στον σχεδιασμό του χωροταξικού σχεδίου του νησιού..

Αυτή η χωροθέτηση με κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να επισημοποιηθεί σε προεδρικό διάταγμα στο υπό σύνταξη Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο που ανέλαβε το ΤΕΕ Αθηνών. Η πολεοδόμηση τους εξαρτάται από τον  Δήμο της Κω.

Ουσιώδεις προϋποθέσεις είναι α) η αύξηση του πληθυσμού και η έλλειψη οικοπέδων. β) η ανάγκη εξεύρεσης κοινωφελών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων γ) η απελευθέρωση των παλαιών πυκνοδομημένων οικισμών και σχεδίων πόλης και της αναθεώρησης τους.

Η χωροθέτηση των ζωνών οικιστικής ανάπτυξης και η πολεοδόμηση τους αναμφίβολα αφορά  την ποιότητα ζωής των πολιτών, το κόστος της διαβίωσης τους και την αξία των ακινήτων.

Σημερινή κατάσταση

Στην Κω παρόλο που στο παρελθόν υπήρξαν πρωτοβουλίες προώθησης  της πολεοδομικής ανασυγκρότησης όλων των οικισμών  στην πόλη και στις κοινότητες μας οι σχεδιασμοί έχουν σταματήσει στην πρώτη φάση που αφορούν την θεσμοθέτηση των ζωνών προς πολεοδόμηση περιοχών, που στο παρελθόν ονομάζονταν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ)

1.) Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) που αφορούν τις περιοχές που μπορούν και πρέπει να πολεοδομηθούν είναι:

α) Το ΓΠΣ στην πόλη της Κω στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι τρεις οικισμοί του Αγίου Νεκταρίου, της Νέας Αλικαρνασσού και του Παραδεισίου.

β) Το ΓΠΣ της Καρδάμαινας

γ) Το ΓΠΣ της παραλίας Κεφάλου (Καμάρι)

2.) Παράλληλα προς πολεοδόμηση και ενδεχόμενη εάν απαιτείται χάραξη επέκτασης τους με νέο ΓΠΣ είναι οι οικισμοί:

α) Τιγκακίου

β) Πυλίου

γ) Κεφάλου

δ) Αντιμαχείας

3.) Επίσης υπάρχουν πυκνοδομημένες περιοχές που απαιτούν χάραξη προς πολεοδόμηση ΓΠΣ και είναι:

α) το Μαρμάρι   

4.)  Τα υφιστάμενα σχέδια πόλης του Μαστιχαρίου και ιδίως του Ζηπαρίου που ενδεχόμενα απαιτούν επέκταση και χάραξη νέου ΓΠΣ.

5) Οι οικισμοί του ορεινού όγκου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν  με ειδικές χρήσεις γης και όρους δόμησης για την προστασία τους.

Πέραν αυτών είναι βέβαιο ότι οι εκκρεμότητες του κτηματολογίου είναι ουσιαστική τροχοπέδη στην αναπτυξιακή οικιστική πολιτικής. όπως επίσης τροχοπέδη είναι και η ένταξη πυκνοδομημένων οικισμών σε σχέδια πόλης, όπως του Πλατανίου και στο Κακό πρινάρι όπου απαιτούνται πράξεις αναλογισμού και αποζημίωσης.

Από τα παραπάνω προκύπτει  ότι το θέμα της χωροθέτησης των οικιστικών μας περιοχών και το θέμα της πολεοδόμησης τους είναι ένα τεράστιο θέμα που βρίσκεται εν υπνώσει και η πίεση για άμεση προώθηση της επίλυσης τους αναγκαία.

Θέσεις

Γνωρίζουμε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός μιας περιοχής αφορά εν γένει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της. Επίσης γνωρίζουμε ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η πολεοδόμηση των περιοχών που εντάσσονται στον χωροταξικό σχεδιασμό αφορά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 

1.Ο πολεοδομικός σχεδιασμός έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

α) Η πολεοδόμηση σχετίζεται με την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αφού στις περιοχής με σχέδια πόλης υπάρχουν και δεσμεύονται χώροι για κοινωφελείς και κοινόχρηστες δραστηριότητες. (πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, δημόσια κτίρια, δρόμοι πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι)

β) Η πολεοδόμηση σχετίζεται με το κόστος ζωής των πολιτών. Εντός των σχεδίων πόλης είναι συγκεντρωμένες όλες οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και υποδομές κοινής ωφέλειας.

γ) Η πολεοδόμηση μακροπρόθεσμα αυξάνει την υπεραξία των ακινήτων. οικοπέδων και κτιρίων.

2. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

α) Να λαμβάνεται υπόψη τουλάχιστον μια δεκαετή προοπτική πληθυσμιακής αύξησης της περιοχής και φυσικά των περιοδικών αναγκών της ιδίως στις τουριστικές περιοχές.

β) Να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των περιοχών για δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα και η εξεύρεση τους μέσω της εισφοράς σε γη.

β) Να συντάσσεται και να ολοκληρώνεται ενιαία και γρήγορα η χωροθέτηση και η πολεοδόμηση γιατί κάθε καθυστέρηση ανατρέπει τους σχεδιασμούς εξαιτίας της απρογραμμάτιστης  οικοδομικής δραστηριότητας.

γ) Να παρέχεται ευρεία δημοσιότητα στην σύνταξη των μελετών αφού έτσι παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των λαθών προς αποφυγή ενστάσεων που ανατρέπουν και καθυστερούν την εφαρμογή τους.

δ) Συντάσσεται από τον Δήμο  και εγκρίνεται από το ειδικό τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Προτάσεις

Η πρόταση του Ομίλου για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση είναι απόλυτη και ξεκάθαρη.

Απαιτείται άμεσα η έναρξη και η  υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου της Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης του νησιού μέσα στην στην προσεχή πενταετία.

Επισημαίνουμε ότι κάθε καθυστέρηση  θα έχει μη αναστρέψιμα  αποτελέσματα, που ήδη διαφαίνονται,  με την παγιοποίηση καταστάσεων περιοχών τύπου Καζέρμας όπως στον οικισμό “Φαϊκά” που βρίσκεται απέναντι από το παλιό βενζινάδικο Χατζηδιαμαντή στην είσοδο της πόλης με δρόμους τετράμετρους χωρίς ανάσα πρασίνου.

Στην περίπτωση της πολεοδομικής ανασυγκρότησης δύο δράσεις είναι αναγκαίες για άμεση υλοποίηση με κινδύνους τεράστιους για το μέλλον της Κω.

Η πρώτη είναι η διάσωση των οικισμών, των εντός των ΓΠΣ περιοχών  και των πυκνοδομημένων περιοχών που ήδη καταστρέφονται από την άναρχη οικοδόμηση τους που θα καταστήσει αδύνατη την πολεοδόμηση τους και η δεύτερη είναι η χάραξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που ήδη η μελέτη του τοπικού πολεοδομικού Σχεδίου  βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα.

α)Η εξεύρεση εκτάσεων για την κατασκευή σχολείων και άλλων κτιρίων δημόσιων και κοινωφελών χρήσεων δεν γίνεται σε χωράφια αλλά μέσα στις πόλεις σε οικόπεδα των σχεδίων πόλης.

β) Η στόχευση της δημιουργίας και λειτουργίας του ιστορικού κέντρου της πόλης προϋποθέτει την άμεση πολεοδόμηση των περιαστικών οικισμών της και των περιοχών εντός του ΓΠΣ για την χωροθέτηση χώρων στέγασης σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών για την αποκέντρωση τους από το ιστορικό κέντρο.

γ) Η αναπνοή του πυκνοδομημένου Ζηπαρίου γίνεται μόνο με την αναθεώρηση του σχεδίου και την επέκταση του με στόχο την δέσμευση χώρων εντός του ιστού για κοινωφελείς χρήσεις.

δ) η Πολεοδόμηση των ΓΠΣ της Καρδαμαίνης και του Καμαρίου Κεφάλου θα αναδείξει της ευαίσθητες περιβαλλοντικά οικιστικές περιοχές και θα αυξήσει την ποιότητα της ζωής και την υπεραξία των ακινήτων που σήματα υποβαθμίζονται. 

ε) Η πολεοδόμηση των οικισμών Πυλίου, Αντιμαχείας και Τιγκακίου θα αποτρέψει την άναρχη οικοδόμηση και την  μη αναστρέψιμη αναβάθμιση τους και θα προβλέψει κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους.

στ) Η χωροθέτηση και πολεοδόμηση της περιοχής Μαρμαρίου και Αεροδρομίου είναι επείγουσα εάν θέλουμε να αναδείξουμε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος.

ζ) Η χωροθέτηση εκτάσεων για κτίρια ειδικών χρήσεων όπως σύγχρονα εκπαιδευτήρια , Επαγγελματικές σχολές κ.α. θα πρέπει να περιληφθούν στο υπό σύνταξη Τ.Π.Σ..

Επίλογος

Είναι γνωστό σύμφωνα με την νομοθεσία  ότι για την υλοποίηση όλων των παραπάνω την αρμοδιότητα και την ευθύνη υλοποίησης φέρει ο Δήμος της Κω.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολεοδομικής ανασυγκρότησης στην ουσία είναι μια ολόκληρη επιχείρηση που απαιτεί, βούληση και αποδοχή της τραγικής κατάστασης,  υψηλά επίπεδα γνώσεων. Μεγάλη συμμετοχή της κοινωνίας και κυρίως των επιστημόνων του κλάδου  Και φυσικά την διάθεση χρημάτων  για την σύνταξη των μελετών  που μπορούν να προέλθουν  από την εισφορά σε χρήμα των ακινήτων που θα ωφεληθούν.

Η επιχείρηση πολεοδομικής ανασυγκρότησης αφορά τον Δήμο και την ίδια την κοινωνία που οφείλει να κατανοήσει ότι οι πολεοδομήσεις σχετίζονται άμεσα και επηρεάζουν την ποιότητα και το κόστος της ζωής τους, και την αξία των ακινήτων τους, θετικά όταν υλοποιούνται  ή αρνητικά όταν καθυστερούν ή δεν εφαρμόζονται

Αγαπητοί φίλοι της Δημαρχίας: Σας ενημερώνουμε ότι ο Μπαμπούλας δεν υπάρχει

Διαβάσαμε το τελευταίο δελτίο τύπου της δημαρχίας μας που απαντά σε ανάλογο του κ. Σιφάκη, το ξαναδιαβάσαμε, ψάξαμε να βρούμε τον Μπαμπούλα  και τελικά επειδή δεν τον βρήκαμε αναρωτιόμαστε τι θέλει να πει ο ποιητής.

Το μισό δελτίο τύπου αφορά τον κ. Κυρίτση και αναρωτιόμαστε καλά έτσι θα πάει και αυτή η πενταετία.

Εκεί στην Δημαρχία δεν πήραν ακόμα χαμπάρι ότι ο κ. Κυρίτσης μας τελείωσε και ότι η αντιπαράθεση που κράτησε δύο δημοτικές εκλογές στις οποίες έχασε ο κ. Κυρίτσης και δεν τις κερδίσατε εσείς δεν μπορεί να συνεχίζεται?.

Δεν πήραν  χαμπάρι εκεί στη Δημαρχία ότι κυβερνάτε μόνοι σας, ότι δεν υπάρχει Μπαμπούλας, ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε και ότι εσείς και μόνο εσείς θα κρίνεστε καθημερινά?

Δεν πήραν ακόμα χαμπάρι ότι η κριτική και η αξιολόγηση δεν θα γίνεται πλέον στην κλειστή αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου όπου κανένας δεν παίρνει χαμπάρι αλλά στο φως της δημοσιότητας, στα καφενεία και στους δρόμους του νησιού?

Δεν πήραν ακόμα χαμπάρι ότι όλοι κρίνονται και περισσότερο από όλους ο νέος επικεφαλής των δημοτικών συμβούλων της παράταξης του, ο κ. Σιφάκης, που ως νέος συγκεντρώνει τα φώτα της πορείας του και άρα δεν χρειάζεται υποβοήθηση από εσάς, αφού οι πολίτες ξέρουν τι πρέπει να αξιολογούν και το απέδειξαν?

Και τέλος ελπίζουμε να μην μας επιβάλετε και εσείς τους όρους “μπροστινός” και “πισινός” που ανακάλυψε ο ίδιος ο κ. Κυρίτσης γιατί τότε θα γελά ο κάθε πικραμένος.