Η επενδυτική βαθμίδα και οι εκθέσεις της Moody’s που οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Πριν σας πούμε τι λέει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s σας ενημερώνουμε, για να γνωρίζετε την ιστορία της, ότι είναι η ίδια εταιρεία που το 2009, δηλαδή ένα χρόνο πριν από την πτώχευση μας αξιολογούσε θετικότατα!!!

Στην προχθεσινή της λοιπόν ετήσια έκθεση της μας λέει ότι: «Η Ελλάδα είναι η μία και μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που έχει χρεοκοπήσει μια φορά και επιβαρύνεται με το υψηλότερο δημόσιο  χρέος, βρίσκεται σε επισφαλή θέση και δεν αρκούν κάποιες μικρές βελτιώσεις στα νούμερα ή κάποιες μεταρρυθμίσεις που επιτάσσει η τρέχουσα νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία. Πρέπει να αποδειχτεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν μόνιμα και σταθερά αποτελέσματα σε επίπεδο βελτίωσης των δεικτών του χρέους και των δημόσιων οικονομικών, γιατί η ελληνική οικονομία πάσχει από σοβαρές ανισορροπίες, είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ και ανά πάσα στιγμή μπορεί εκ νέου να εκτροχιαστεί»

Ποια είναι τα πέντε τρωτά σημεία της χώρας κατά την Moodys που επιφυλάσσονται για το success story της κυβέρνησης

  1. Το υψηλό δημόσιο χρέος που αντί να μειωθεί αυξάνεται και έχει φτάσει στα 406 δισ. Ευρώ! Αν και έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια στο 148% του ΑΕΠ λόγω του υψηλού πληθωρισμού παραμένει επικίνδυνο. Ο κίνδυνος εκτροπής εξαιτίας του χρέους μετριάζεται επειδή υπάρχει το μαξιλάρι κεφαλαίων στο ελληνικό δημόσιο και το χρέος είναι ρυθμισμένο σε χαμηλά επιτόκια και μακροπρόθεσμες λήξεις. Όμως θα αποτελέσει πρόβλημα το 2032 όταν το χρέος θα αυξηθεί από τους αναβαλλόμενους τόκους των 25δις. ευρώ και εκεί μια στραβή εύκολα να πετάξει ξανά την Ελλάδα εκτός αγορών!
  2. Το μεγάλο εξωτερικό έλλειμα της χώρας είναι το δεύτερο τρωτό σημείο. Η χώρα έχει παραγωγικό έλλειμμα. Έχει μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και την ναυτιλία και άρα είναι ευάλωτη από εξωτερικά σοκ όπως ήταν η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που οδήγησε στην χρεωκοπία. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα πρέπει να αλλάξει η δομή της ελληνικής οικονομίας και να υπάρξουν βελτιώσεις στην παραγωγή και στις εξαγωγές, δηλαδή να γίνει αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Και επειδή αυτή η αλλαγή απαιτεί χρόνο ο μόνος τρόπος μείωσης των εμπορικών ελλειμμάτων, όταν προκύπτει ανάγκη, είναι η μείωση του κόστους εργασίας, δηλαδή η καθήλωση των μισθών!
  3. Οι τράπεζες βρίσκονται ακόμα στον αναπνευστήρα. Έχουν χαμηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους αποτελείται από αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή από «αέρα». Όσο παραμένει αυτό το πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα και πιέσεις στην ελληνική οικονομία και «κοκκινίσουν» ξανά δάνεια.
  4. Οι καθυστερήσεις στην Ελληνική Δικαιοσύνη είναι μείζον πρόβλημα στην επίλυση των υποθέσεων αστικών και εμπορικών συναλλαγών. Και άρα είναι αποτρεπτικός παράγοντας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
  5. Και τέλος τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία δηλαδή η μείωση του πληθυσμού, η φυγή νέων οικογενειών στο εξωτερικό (εκτιμάται ότι έφυγαν από 320 έως 700 χιλιάδες την δεκαετία της κρίσης) που οδηγεί στη μείωση εξειδικευμένου και εργατικού δυναμικού σημαίνουν περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης της οικονομίας.

Τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία που πρώτη φορά καταγράφονται ως βαρίδι στην ανάπτυξη της Ελλάδας από οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, είναι Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα, που είναι αδύνατο να λυθεί με το αναπτυξιακό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας το οποίο προκρίνεται: οικοδομή και τουρισμός, φτηνή ανάπτυξη, φτηνό εργατικό δυναμικό, χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις.