Αυτοδιοίκηση. Η εκπαίδευση στην Κω ως τοπική υπόθεση και οι ευθύνες μας

Είναι το ένατο εξειδικευμένο άρθρο για  την Αυτοδιοίκηση που θα δημοσιεύει συνεχώς η συντακτική ομάδα της “Κως Προοπτική” με σκοπό των εμπλουτισμό με γνώσεις των νέων πολιτών. Διαδώστε και κρατείστε τα

 

Στο πρώτο άρθρο με τίτλο “Αυτοδιοίκηση. Το δημοκρατικότερο σύστημα εξουσίας” θέσαμε δύο ερωτήματα που οφείλουμε πλέον να διερευνήσουμε και στα οποία πρέπει να απαντήσουμε, σύμφωνα με τα όσα συμβαίνουν στην πράξη  στην Κω, μετά από την θεωρητική ανάλυση των προηγούμενων 8 άρθρων.

 

Το πρώτο είναι να προσδιορίσουμε με σαφήνεια εκείνα τα δημόσια αγαθά τα οποία αφορούν άμεσα και αποκλειστικά όσους ζουν στην Κω. Ποιούς άλλους πολίτες εκτός Κω επηρεάζουν, και ποιός είναι υπεύθυνος για την διαχείριση αυτών των αγαθών.   Το δεύτερο ερώτημα αφορά την διερεύνηση των επιπτώσεων που υφίστανται οι πολίτες που ζουν στην Κω από την σημερινή διαχείριση των τοπικών δημόσιων αγαθών.

 

Τέσσερις είναι οι βασικές υπηρεσίες που αφορούν τους πολίτες και τις οποίες τα κράτη της Ευρώπης μετά τον πόλεμο προώθησαν και ανέπτυξαν συστηματικά ως εσωτερικές του κράτους δημόσιες υποθέσεις. Η Εκπαίδευση, η Υγεία, Το περιβάλλον και η προστασία της ιδιοκτησίας και η κοινωνική πρόνοια.

 

Σε αυτές τις καθαρά δημόσιες υποθέσεις που αφορούν τους πολίτες, τα κράτη της Ευρώπης κατά περίπτωση άλλα ενίσχυαν την κρατική ευθύνη και παρέμβαση, άλλα την συμμετοχή ιδιωτών και άλλα μεταβίβαζαν τις ευθύνες στους Δήμους. Υπάρχουν και κράτη με τον συνδυασμό όλων. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει ο κρατικός έλεγχος και η ευθύνη καθορισμού των γενικών κατευθύνσεων.

 

Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε την κατάσταση της εκπαίδευσης στην Κω και τον βαθμό συμμετοχής των πολιτών στην διοίκηση και στην λειτουργία της.

 

Ο θαλάσσιος αποκλεισμός και το μέγεθος της Κω προσδιορίζουν με ακρίβεια τους τομείς της εκπαίδευσης που είναι καθαρά τοπική υπόθεση. Προσχολική αγωγή. Δημοτική και Μέση εκπαίδευση. Σχολεία ειδικών μαθήσεων.. Μαθητικός αθλητισμός και πολιτιστικές δραστηριότητες. Επαγγελματική εκπαίδευση σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες.

 

Εξ αυτών ο μαθητικός αθλητισμός είναι άγνωστη δημόσια υπηρεσία στην Κω. Τα ειδικά σχολεία ανύπαρκτα και η συστηματική δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση μέσης και ανώτερης σχολής προβληματική  έως ανύπαρκτη. Σχολεία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. ξένων γλωσσών, πολιτιστικών κατευθύνσεων, ή ενισχύσεων της διδασκαλίας άγνωστα. Συγκροτημένη διοικητική υποστήριξη στις δομές εκπαίδευσης ανύπαρκτη και οι βοηθητικές υπηρεσίες φύλαξης, καθαρισμού συντήρησης και κατασκευής σχολείων  με το σταγονόμετρο και με αποκλειστική ευθύνη του κράτους με τους συλλόγους γονέων και τον Δήμο  επαίτες χρημάτων και ωρομίσθιων υπαλλήλων. Κτηριακές υποδομές χωρίς καμιά πρόβλεψη για μαθητικό αθλητισμό, πολιτιστικές δράσεις και ολοήμερη λειτουργία.

 

Από τα παραπάνω, η κοινωνία ως οργανωμένο σύνολο  δεν έχει καμιά ανάμειξη. Οι σύλλογοι γονέων δεν έχουν καμιά θεσμική αρμοδιότητα στο εκπαιδευτικό έργο, ούτε φυσικά ο Δήμος ως εκπρόσωπος της κοινωνίας. Αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς που από την εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται το μέλλον τους αποκλείονται.

 

Ακόμα και η ενημέρωση προς τους πολίτες για το κόστος της δημόσιας εκπαίδευσης, για το ποσοστό του στο σύνολο των φορολογικών εσόδων του νησιού, για το κόστος των πολιτών στην παραπαιδεία και την ιδιωτική εκπαίδευση και για τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι άγνωστα στην κοινωνία, ενώ είναι τα πρώτα απαραίτητα στοιχεία απόδοσης ευθυνών και προγραμματισμού του σύγχρονου εκπαιδευτικού έργου..

 

Τις περισσότερες από τις παραπάνω πτυχές του εκπαιδευτικού έργου τις αναλαμβάνουν ιδιωτικοί φορείς με επί πλέον οικονομική επιβάρυνση, με φθορά της οικογενειακής συνοχής και κυρίως με εξαντλητική κόπωση και αποπροσανατολισμό της μαθητικής νεολαίας εξ αιτίας των απογευματινών  Οι πολίτες φορολογούνται για το περιορισμένο χαμηλού επιπέδου έργου και παράλληλα εκταμιεύουν στις περισσότερες περιπτώσεις περισσότερα χρήματα στην ιδιωτική παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

 

Με τέτοια τραγική κατάσταση καμιά κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί σε έναν ανταγωνιστικό  γεμάτο εξειδικευμένες απαιτήσεις κόσμο.

Κείμενα Αυτοδιοίκησης (9)