Αυτοδιοίκηση στην Γαλλία και Ιταλία, Μια άλλη αυτοδιοίκηση

Άρθρο της συντακτικής ομάδας της Κως Προοπτική που αφορά την αυτοδιοίκηση.  Η σειρά των άρθρων  είναι αριθμημένη Η αρίθμηση σε κάποιες παραγράφους σημαίνει την περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη τους. Διαδώστε το και κρατήστε το.

 

Στην Γαλλία οι Δήμοι και οι Νομοί Α και Β βαθμός)έχουν πλήρη αυτονομία, ούτε ισχύει ο προληπτικός έλεγχος των αποφάσεων τους από την κρατική διοίκηση.

 

Οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ είναι διευρυμένες και αφορούν την εκπαίδευση,  την υγεία, την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική πρόνοια και το περιβάλλον!

 

Οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητες της πολεοδομίας, του περιβάλλοντος, του οδικού δικτύου, των συγκοινωνιών και της εκπαίδευσης. Οι διαδημοτικές συνεργασίες με την μορφή νομικών προσώπων είναι συνηθισμένο φαινόμενο εξ αιτίας του μικρού μεγέθους των περισσότερων Δήμων. Οι νομοί  είναι υπεύθυνοι για τον περιφερειακό σχεδιασμό, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την υγεία.

 

Τα έσοδα των ΟΤΑ προέρχονται από την φορολογία! Βασικό έσοδο αποτελούν τέσσερις φόροι που επιβάλλονται άμεσα από τους ΟΤΑ και είναι ο φόρος τοπικών επιχειρήσεων, ο φόρος κατοικίας, ο φόρος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος γης. Υπάρχουν όμως και άλλοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που επιβάλλουν ξεχωριστά η βαθμοί αυτοδιοίκησης, όπως ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο φόρος στα μέσα μεταφοράς,. Τέλος τα έσοδα των ΟΤΑ συμπληρώνονται από επιχορηγήσεις του κράτους.

 

Το σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ διευρύνεται στην περίπτωση συμμετοχής των πολιτών με την μορφή δημοψηφισμάτων με υποχρεωτική την εκτέλεση τους στην περίπτωση συμμετοχής άνω του 50% των ψηφοφόρων.

 

Οι εκλογές των Δήμων γίνονται ανά 6 χρόνια με το σύστημα της απλής αναλογικής. Τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους τους εκλέγει το Δημοτικό συμβούλιο και αποτελούν την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου.

 

Στην Ιταλία  η βαθμίδες αυτοδιοίκησης είναι τρεις. Οι Περιφέρειες, οι Επαρχίες και οι Δήμοι. Σχεδόν όλες οι τοπικές αρμοδιότητες υπάγονται σε αυτούς με ισχύ την αρχή της επικουρικότητας και σύμφωνα με τον κανόνα “η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων να είναι στην πλησιέστερη με τους πολίτες τοπική αρχή”. Οι αρμοδιότητες σχετίζονται και με τον πληθυσμό των Δήμων αλλά και με την δημιουργία διαδημοτικών νομικών προσώπων.

 

Στους Δήμους υπάγονται η τοπική αστυνομία, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η μισθοδοσία της, η επαγγελματική κατάρτιση, η διαχείριση της λαϊκής στέγης, και τα δίκτυα.

 

Τα έσοδα των ΟΤΑ προέρχονται από συγκεκριμένη κρατική ενίσχυση που ανέρχεται σε όλες τις βαθμίδες στο 15,7% του ΑΕΠ της χώρας και το 31,3% των δημοσίων δαπανών εκ των οποίων το 44% δαπανάται στις υπηρεσίες υγείας που αποτελούν αρμοδιότητα των Περιφερειών.

 

Τα Δημοτικά συμβούλια εκλέγονται με απλή αναλογική ανά 5ετία και ο Δήμαρχος εκλέγεται ξεχωριστά με καθολική ψηφοφορία. Η εκτελεστική Επιτροπή ορίζεται από τον Δήμαρχο.. Και στην Ιταλία είναι νομοθετημένα τα τοπικά δημοψηφίσματα συμβουλευτικού χαρακτήρα.

  

Κείμενα Αυτοδιοίκησης (8)