Τρομερή καταγγελία Γιωργαλλή. “Ο Δήμαρχος αθέτησε την πολιτική μας συμφωνία”

Τελικώς είμαστε ένα καφενείο και μάλιστα καφενείο περιωπής .

Αθέτησε ο Δήμαρχος, μας είπε ο κ. Γιωργαλλής, την πολιτική συμφωνία που έγινε μεταξύ τους και η οποία αφορούσε την υποχρέωση του Δημάρχου ως αντάλλαγμα της συμμετοχής του στον συνδυασμό να αναλάβει το εργοτάξιο του Δήμου!!!

Φανταστείτε τώρα εσείς το επίπεδο της συζήτησης πριν την συμφωνία και το περιεχόμενο του διαλόγου. Δεσμεύσεις για την οικονομική ανάκαμψη του Δήμου. Στόχους για την κοινωνική πολιτική του. Και κυρίως αναβάθμιση του πνευματικού και πολιτικού επιπέδου του λαού μας!

Φανταστείτε και τα παρακάτω. Εάν είναι αλήθεια πως η γυναίκα του κ. Γιωργαλλή, υπάλληλος του Δήμου Κω όπως μας είπε ο αγαπητός Μιχάλης, έφτιαξε το ψηφοδέλτιο του κ. Νικηταρά στο Ασφενδιού και στο Πυλί τότε μπορούμε να αντιληφθούμε το εύρος και το βάθος των πολιτικών συμφωνιών μεταξύ της κυρίας Γιωργαλλή και των υποψηφίων των δύο χωριών..

Φανταστείτε και κάτι άλλο. Στο χωριό του Δημάρχου που τον γνωρίζουν και οι πέτρες, τις πολιτικές συμφωνίες για να πεισθούν οι πολίτες να είναι υποψήφιοι τις ανέλαβε η κυρία Γιωργαλλή…

Και φανταστείτε τέλος να υπάρχει για την αθέτηση κάθε προεκλογικής πολιτικής συμφωνίας αυτών των υψηλών προδιαγραφών το δικαίωμα αποζημίωσης με προσφυγή στα Δικαστήρια!

Τελικώς αγαπητοί μας ψηφοφόροι μας αρέσει το καφενείο. Κάνουμε και λίγο καλαμπούρι. Πίνουμε και καμιά ρετσίνα. Λέμε και μερικά ανέκδοτα. Και ας πάει και το παλιάμπελο… όλοι μας γουστάρουμε τους παίκτες του καφενείου…