Κίνηση Πολιτών Κω. Μία έκκληση για βοήθεια συνδεδεμένη με ρατσιστικά σχόλια και προτάσεις

Διαβάσαμε στις τοπικές μας ιστοσελίδες το αίτημα της Κίνησης Πολιτών Κω για την βοήθεια που απαιτείται να δοθεί από την “Πολιτεία” για την ενοικίαση παραλίας σε έναν συμπολίτη μας που πράγματι αγωνίζεται με κόπο να επιβιώσει.

Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζουμε ποιά είναι τα μέλη αυτής της Κίνησης Πολιτών. Και ούτε φυσικά υπάρχει κάτω από την ανακοίνωση της μια ενυπόγραφη από πολίτη ταυτότητα και άρα ας μας συγχωρήσουν όλα τα μέλη αυτής της κίνησης για τα σχόλια που παραθέτουμε.

Δυστυχώς πίσω από την έκκληση για βοήθεια προς τον συμπατριώτη μας που και εμείς συμμεριζόμαστε κρύβεται το αληθινό πρόσωπο του συντάκτη.

Γράφει επακριβώς ο συντάκτης στο τέλος της ανακοίνωσης:  “Γνωρίζοντας επίσης, ότι αντιμετωπίζει κι άλλη μεγάλη σοβαρότερη αμέλεια από την “πολιτεία”, εμείς του προτείναμε να πάει στα κατεχόμενα απέναντι παράλια, να βαφτεί μαύρος και να έλθει στην χώρα μας ως λάθρα εισβολέας. Τότε, σίγουρα, θα του φερθεί καλύτερα το “κράτος” μας”.

“Τα κατεχόμενα απέναντι παράλια” και ο “μαύρος λάθρα εισβολέας” ακυρώνουν την “φιλάνθρωπη” ‘έκκληση του συντάκτη και φανερώνουν το πραγματικό πρόσωπο του.  Ένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση με τις πανανθρώπινες αξίες.