Η κ. Ρούφα και το χιλιάρικο – μισθός του προέδρου της ΑΝΕΜ

Διαβάσαμε την επιστολή της κ. Ρούφα που αναφέρονταν στις διαδικασίες επιλογής του νέου προέδρου της ΑΝΕΜ μετά τον απροσδόκητο θάνατο του αείμνηστου Νικόλα Ζερβού και επειδή αντιληφθήκαμε ότι η επιδίωξη της δεν ήταν να καυτηριάσει τις διαδικασίες επιλογής αλλά το χιλιάρικο – μισθό του προέδρου, η συντακτική επιτροπή απευθύνθηκε στον π. Δήμαρχο και υφυπουργό Εσωτερικών κ. Καίσερλη να μας επαναλάβει την άποψη του που καιρούς δημοσίευσε για την αμοιβή των αιρετών εκπροσώπων.

Η άποψη του, που την πήραμε με βάσανο, ήταν ολιγόλογη και ξεκάθαρη.

” Η ανάδειξη της καταστατικής θέσης των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, ισότιμης των άλλων αιρετών εκπροσώπων της διοίκησης εκλεγμένων από των λαό ήταν ανέκαθεν η πάγια επιδίωξη των αυτοδιοικητικών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονταν και ο αγώνας τους για το δικαίωμα αμοιβής τους σύμφωνα με το βάρος της ευθύνης και τον χρόνο απασχόλησης τους.

Στο πρόσφατο παρελθόν το αξίωμα των αυτοδιοικητικών ήταν “άμισθο και τιμητικό”. Ήταν μόνο για τους πλούσιους, για τους τσιφλικάδες.

Η κ. Ρούφα, όπως και ο κ. Πασσανικολάκης δεν αποδέχονταν την νόμιμη αμοιβή τους και ίσως εξ αυτού η κ. Ρούφα να παρασύρεται”.

Το χιλιάρικο λοιπόν έτσι όπως γράφτηκε στην ανακοίνωση της κ. Ρούφα μάλλον συνδέεται με υποτιμητικά υπονοούμενα για όσους υπηρετούν τα κοινά και αμείβονται για τις υπηρεσίες τους.