Λαός και Κολωνάκι. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου είναι ίδια η διαφορά

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)  πραγματοποίησε μια έρευνα της κοινής γνώμης στις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Τουρκία και δημοσιοποίησε τα συμπεράσματα της.

60% των Ελλήνων και 74% των Τούρκων δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να έχουν ως φίλο έναν Τούρκο ή Έλληνα αντίστοιχα.

59% των Ελλήνων και 70% των Τούρκων θεωρούν ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν ευκολότερα με διάλογο και συνεννόηση.

68% των Ελλήνων και 73% των Τούρκων θεωρούν ότι οι Τούρκοι/οι Έλληνες είναι γείτονες και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος φιλικής συμβίωσης μαζί τους.

Φανταστείτε να μην υπήρχε η ψυχροπολεμική ένταση των πολιτικών και των καναλιών σε τι βαθμό θα έφταναν τα παραπάνω ποσοστά.

Αυτοί είναι οι λαοί. Οι λαοί που την πληρώνουν αν και δεν ευθύνονται για τις τραγωδίες στις οποίες  καταλήγουν τα συμφέροντα των ελαχίστων.