Καθαριότητα: Η διαχείριση των τοπικών υποθέσεων χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά οδηγεί στους ιδιώτες

Η ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτες ή η λειτουργία της από δημοτικούς υπαλλήλους είναι πολιτική επιλογή, σε αντίθεση με την υποχρέωση για καθαρό νησί που είναι ένα διαχειριστικό θέμα.

Την καλή διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να την κάνουν και ιδιώτες και δημοτικοί υπάλληλοι αρκεί να έχουν έμπειρο και εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό.

Την πολιτική όμως ευθύνη ανάληψης της επιλογής Δήμος ή ιδιώτες την κάνουν μόνον οι πολιτικοί, δηλαδή οι δημοτικοί άρχοντες.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν οι δημοτικοί άρχοντες έχουν την δύναμη και την εξουσία να ασκήσουν πολιτική και να επιλέξουν ή εάν είναι μόνον διαχειριστές.

Δυστυχώς οι σημερινές δημοτικές αρχές είναι όμηροι της κεντρικής εξουσίας και κάθε προσπάθεια τους να εφαρμόσουν ή να επιλέξουν πολιτικές στραγγαλίζονται και τελικώς είναι ανύπαρκτες.

Όταν στο κατεξοχήν τουριστικό νησί όπως είναι η Κως οι εποχιακές προσλήψεις προσωπικού για την καθαριότητα γίνονται από την Κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο, όπως διαβεβαιώνει η Γραμματέας του Δήμου κ. Κασιώτη και όταν ο αριθμός τους, αλλά και οι ειδικότητες τους καθορίζονται από την Κυβέρνηση, τότε ο Δήμος που έχει την ευθύνη της καθαριότητας θα πρέπει να βρει άλλες λύσεις. Και φυσικά καταλήγει σε ιδιώτες για να έχει καθαρό το νησί.

Το θέμα της καθαριότητας και όλων των άλλων δραστηριοτήτων ενός Δήμου και οι επιλογές των δημοτικών αρχόντων σε θέματα πολιτικής είναι σοβαρότερο από αυτό του περιορισμού του στα στενά όρια της τοπικής δημοτικής αντιπαράθεσης.

Παραπέμπουν στις κεντρικές πολιτικές και στην εφαρμογή τους από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ η σημερινή κυβέρνηση δεν επέλεξε μόνον την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών, αλλά χρησιμοποιεί και μεθόδους νύχτας που είναι το χειρότερο.

Εκεί που ελέγχει τις υπηρεσίες τις πτωχεύει για να τις ξεπουλήσει. Και εκεί που δεν τις ελέγχει όπως οι Δήμοι τους στραγγαλίζει!

Και το μέγα ερώτημα σε αυτήν την τραγική κατάσταση των αποστεωμένων από πολιτικές επιλογές αιρετούς εκπροσώπους μας είναι εάν μπορούν να διεκδικήσουν την πολιτική τους οντότητα. Εάν μπορούν να προγραμματίσουν και να κατασκευάσουν ένα νοσοκομείο. Εάν μπορούν να μελετήσουν και να εφαρμόσουν τον χωροταξικό σχεδιασμό!

ΟΧΙ αγαπητοί μας φίλοι. Η δεκαετία της άνοιξης της πολιτικής αποκέντρωσης με τον Ανδρέα και τον Γεννηματά, των πρωτοπόρων Δημάρχων και Κοινοταρχών της Χώρας στήθηκε στο απόσπασμα και εκτελέστηκε από τους πολιτικούς του παρελθόντος που δεν θέλουν να χάσουν τις εξουσίες τους.

Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση και ο Δήμαρχος που θέλει δημοτικούς υπαλλήλους, τελικά δεν μπορεί και σκύβει το κεφάλι στον κάθε κ. Παππά. Και μαζί με τον Δήμαρχο σκύβουμε και όλοι εμείς το κεφάλι μας.

Η κριτική λοιπόν εναντίον του Δημάρχου για την ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων δεν έχει νόημα. Άλλοι ευθύνονται και με αυτούς πρέπει να τα βάλλουν αυτοί που είναι αντίθετοι στις ιδιωτικοποιήσεις.