Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Οι όμηροι ενός επιτελικού κράτους που εξαπατά

Τα κενά σε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν με τις φετινές συνταξιοδοτήσεις στις 52.500 θέσεις.

Φέτος θα προσληφτούν 5.250 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή το 10% των πάγιων απαιτήσεων. Του χρόνου επίσης 5.250 εκπαιδευτικοί που θα έρθουν να καλύψουν και τις αποχωρήσεις του 2022!

Οι υπόλοιπες τεράστιες ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης καλύπτονται με τους αναπληρωτές!

Καλύπτονται από νέους ανθρώπους, που στα όνειρα τους ήταν η διδασκαλία και η μάθηση σε μικρά παιδιά και από την πρώτη στιγμή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας μαθαίνουν την σκληρή λέξη “ΟΜΗΡΙΑ”

Ομηρία για μια θέση στον ήλιο, σε όποιο σημείο και αν βγαίνει αυτός, Έστω και με τρίμηνες συμβάσεις και με έναν μισθό της ξευτίλας που έρχεται μετά από αγώνες ή και παρακάλια!!.

Αυτή είναι η δημόσια εκπαίδευση μας. Αυτό είναι το κράτος μας. Με μια Κυβέρνηση που εξαπατά ακόμα και αυτούς που θα διδάξουν τις νέες γενιές την αξιοπρέπεια, την εντιμότητα, την προσπάθεια για το καλύτερο! Το μέλλον!!