Ανύπαρκτος ο Χάρτης Υγείας της Κω. Προτείνουμε λύσεις κτηρίων χωρίς να υπάρχει ο υποχρεωτικός σχεδιασμός υγείας

Πήραμε από φίλο γιατρό και τον ευχαριστούμε την παρακάτω επιστολή με προβληματισμούς για την κατάσταση της Δημόσιας υγείας στην Κω και της προοπτικές της.

Αγαπητοί φίλοι, τον τελευταίο καιρό παρακολουθώ την συζήτηση για τις ανάγκες στις υποδομές της υγείας στην Κω και την προσπάθεια για την ανέγερση ενός νέου νοσοκομείου και θα ήθελα να καταθέσω και τις δικές μου σκέψεις και παρατηρήσεις.

Από την αρχή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η δημόσια υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο προσφέρεται και προστατεύεται από το κράτος. Το Κράτος οφείλει να προσφέρει αυτό το αγαθό το ίδιο σε όλους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους θέση ή την περιοχή στην οποία ζούνε. Ο κάθε πολίτης για αυτό τον σκοπό επιβαρύνεται με τις εισφορές του στα ασφαλιστικά ταμεία και φυσικά από την φορολογία του. Το δίκαιο κράτος για την υποστήριξη των πλέον αδύνατων, οικονομικά επιχειρεί μέσω της αναδιανομής των εισοδημάτων.

Τα παραπάνω υποχρεώνουν το κράτος να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης του πληθυσμού και άρα των αναγκών του στην δημόσια υγεία, για αυτό και σε κάθε περιοχή πριν από κάθε δράση και ενέργεια κατατίθεται σύμφωνα με την νομοθεσία “Ο Χάρτης Υγείας” ο οποίος περιλαμβάνει την κατάσταση του πληθυσμού, όλες τις αναγκαίες υποδομές και το απαιτούμενο υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα με τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό της Υγείας!

Αυτός ο “Χάρτης Υγείας” στην Κω δεν υπάρχει!

Δεν υπάρχει η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των αναγκών του μονίμου πληθυσμού και των τουριστών. Ούτε η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ της δημόσιας υγείας και της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Ούτε φυσικά υπάρχει τεκμηριωμένη η σχέση της τοπικής δημόσιας υγείας με την περιφερειακή και την εθνική, αφού κυρίως τα συγκοινωνιακά μέσα αλλά και η υποστήριξη των συγγενών σε άλλες περιοχές είναι ανεπαρκή!

Πέραν αυτών των βασικών, κανείς δεν μελέτησε τον λόγο και την αιτία που συστεγάζεται το Κέντρο Υγείας με το νοσοκομείο της Κω, ούτε φυσικά μελέτησε τις επιπτώσεις από την ανεξάρτητη λειτουργία ενός νέου Νοσοκομείου εκτός πόλης.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα συμβεί και τι επί πλέον απαιτείται στην περίπτωση που το Κ.Υ. του Νοσοκομείου μεταφερθεί στο κτήριο του ΙΚΑ. Είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί πολλαπλάσιο προσωπικό.

Κανείς δεν μας λέει τι θα συμβεί εάν το νέο νοσοκομείο γίνει στον Λινοπότι τι θα γίνει στην πόλη και τι μέγεθος Κέντρου Υγείας θα πρέπει να λειτουργήσει στην πόλη.

Βάλαμε στόχο ένα νέο νοσοκομείο και αγνοήσαμε το πρώτο και αναγκαίο. Τον Χάρτη Υγείας. Τον σχεδιασμό με βάση πραγματικά και ρεαλιστικά δεδομένα που θα υποτάσσουν την επιθυμία στον ρεαλισμό και στα δεδομένα.  Ας συντάξουμε λοιπόν πρώτα αυτόν τον χάρτη της υγείας.

Σας ευχαριστώ και φυσικά θα ήθελα να μάθω αν στο Υπουργείο ή στο νοσοκομείο υπάρχει ο χάρτης υγείας της Κω, (ο πληθυσμός, οι ανάγκες, οι αποστάσεις, οι χώροι, το προσωπικό, το κόστος,)  ή ο καθένας ζητά ότι του καπνίσει, γιατρούς, νοσοκόμους, νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.