Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Μια πονεμένη ιστορία

Πληροφορηθήκαμε ότι η Γενική Συνέλευση του ΔΙΙΚΩ δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας! ήταν μια Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μια δηλαδή σοβαρή διαδικασία.

Κάποιοι είπαν ότι συνέβαλε η φθορά του χρόνου, Μια ιστορία από τα ίδια εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι τα άδεια ταμεία δεν ελκύουν επίδοξους διεκδικητές. Και οι τρίτοι ενδεχομένως ορθά δικαιολόγησαν τις απουσίες εξ αιτίας του άδικου γεγονότος της ασθένειας του προέδρου κ. Παυλίδη που ταλαιπωρείται με την υγεία του αρκετό καιρό.

Είναι αλήθεια ότι η ασθένεια του κ. Παυλίδη, στον οποίο ευχόμαστε περαστικά, έχει επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ιδρύματος, αλλά σίγουρα και ο ίδιος στην προσπάθεια του να αναδείξει την μεγάλη κληρονομιά του αντιλήφθηκε ότι οι καιροί αλλάζουν και φυσικά αντιμετώπισε και ο ίδιος την έλλειψη των χρημάτων.

Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι το ΔΙΙΚΩ όπως είναι τώρα υπό την μορφή ενός τοπικού σωματείου δεν μπορεί να συνεχίσει έχοντας μεγαλόπνοους στόχους και οράματα.

Πολύ ορθά ο έμπειρος περί την διοίκηση π. Υπουργός κ. Παυλίδης πρότεινε την κατασκευή του νέου νοσοκομείου στους χώρους του Ιδρύματος. Το νέο νοσοκομείο με δίπλα το ΔΙΙΚΩ και παραδίπλα τις εκτάσεις για πολιτισμό και άλλα μουσεία όπως των ΩΡΛ, θα οδηγούσε σε μια νέα αρχή σοβαρών δραστηριοτήτων το ΔΙΙΚΩ.

Η σκέψη του που ειπώθηκε σε φίλο, να παραχωρήσει έκταση σε διεθνή εταιρεία υγείας για την κατασκευή νοσοκομειακών μονάδων τουριστικής εκμετάλλευσης που δυστυχώς δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ήταν αφετηρία για σύγχρονες δράσεις, εντάσσοντας τους χώρους του ΔΙΙΚΩ σε δράσεις που θα το απεγκλώβιζαν από την μιζέρια των άδειων ταμείων και της επαιτείας.

Εμείς έχουμε να ευχηθούμε να μην τελειώσει άδοξα η μεγάλη αποστολή του με την μετατροπή του σε τοπικό σωματείο. Είναι καλύτερα να μην γίνουν εκλογές μέχρι ο κ. Παυλίδης  να προσφέρει την καλύτερη λύση.

(Τοποθετήσαμε το κείμενο στην στήλη των διεθνών θεμάτων θεωρώντας ότι το ΔΙΙΚΩ πρέπει να έχει διεθνή απήχηση)