Δήμος Κω. Καθημερινότητα. Προστασία του περιβάλλοντος. Θωράκιση της αναπτυξιακής πρότασης

Τρεις άμεσες υποχρεώσεις πιστεύουμε ότι απασχολούν αυτή την περίοδο την δημοτική αρχή της Κω.

Η πρώτη αφορά την καθημερινότητα. Δηλαδή την καθαριότητα, την ύδρευση, τα στερεά και υγρά απόβλητα και τους κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι, πλατείες, πάρκα κ.α.) Σε αυτά το μόνο που απομένει να αποσαφηνισθεί είναι η διαχείριση τους από τις δημοτικές υπηρεσίες ή από ιδιωτικές εταιρείες.

Πιστεύουμε ότι πριν από κάθε απόφαση θα πρέπει να μελετηθούν οι επιπτώσεις από μια εξάρτηση του Δήμου από ιδιωτικά συμφέροντα που για την Κω θα είναι μονοπωλιακά.

Η δεύτερη υποχρέωση αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Επειδή στην Κω υπάρχει κτηματολόγιο οι κίνδυνοι περιορίζονται αλλά τα δάση μας, οι παραλίες μας και η άναρχη οικιστική ανάπτυξη των τριών οικισμών της πόλης θα πρέπει να είναι μέλημα πρώτης προτεραιότητας.

Η τρίτη υποχρέωση σχετίζεται με τον χωροταξικό σχεδιασμό της Κω. Μόνο με την θεσμοθέτηση των χρήσεων γης σε όλη την έκταση του νησιού θα προσδιοριστεί η μελλοντική ανάπτυξη του νησιού και θα θωρακισθεί η μέχρι σήμερα πορεία της αλλά και η μελλοντική της.

Άρα τα θέματα που τίθενται είναι συγκεκριμένα.

Ισχυροποίηση των υπηρεσιών του Δήμου ή ιδιωτικοποίηση μέρους αυτών.

Μέριμνα για τα δάση μας και τις παραλίες μας από την διάβρωση ή εγκατάλειψή τους.

Άναρχη και κερδοσκοπική κατάσταση στους τρεις οικισμούς της πόλης ή άμεση επέμβαση πολεοδομικής ανασυγκρότησης.

Ανάπτυξη του νησιού σύμφωνα με τα οικονομικά συμφέροντα ή οργανωμένη και θεσμοθετημένη ανάπτυξη σύμφωνα με τις απόψεις των τοπικών αρχών.

Ο Δήμος μας θα πρέπει να προωθήσει τα παραπάνω θέματα και παράλληλα να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους πολίτες.