Στα 200 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Απόφαση βόμβα της Κυβέρνησης

Η Κυβέρνηση με θριαμβευτικούς τόνους και λόγια εξήγγειλε την δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας. Θέσεις σε επιχειρήσεις που το δημόσιο θα επιδοτεί τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργαζομένων.

Στην κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο κ. Βρούτσης και ο κ. Σκυλακάκης με την οποία εφαρμόζεται ο νόμος αναφέρονται τα εξής καταπληκτικά και παράλληλα τραγικά.

Στο άρθρο 2 για τους μακροχρόνια άνεργους αναφέρεται ότι «σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ»!

Για κάθε νέα θέση που εντάσσεται στο πρόγραμμα, επιδοτούνται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού για έξι μήνες. Ορίζεται ότι σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον δωδεκάμηνο, η νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της επιδότησης με διακόσια ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Στο σημείο αυτό μπήκε η διάταξη της υπουργικής απόφασης με την οποία προβλέπεται ότι ο μηνιαίος μισθός δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 200 ευρώ!!

‘Έκαναν λάθος στην διατύπωση; ή μήπως τους άνοιξε η όρεξη και για υπερκατώτατο μισθό παραπέμποντας μας σε εργασιακό μεσαίωνα..