Ανάπτυξη. Μια λέξη με πολλές αποχρώσεις και αποδέκτες

Η εκάστοτε δημοτική αρχή ως πρώτο μέλημα της έχει την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών που δεν είναι άλλα από την καθαριότητα, την ύδρευση, την διαχείριση των υγρών και των στερεών αποβλήτων και την προστασία και ανάδειξη των κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, πάρκων, παραλιών κ.α)

Όλα τα παραπάνω, μαζί και με την υπηρεσία των δημοτολογίων είναι αυτά που προσδιόρισαν για δεκάδες χρόνια παλαιότερα των Δήμαρχο ως οδοκαθαριστή και ληξίαρχο.

Μετά την μεταπολίτευση και ιδίως από το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση, αλλά και από το αυτοδιοικητικό κίνημα, οι Δήμοι σταδιακά απέκτησαν άλλη οντότητα και τους παρέχεται η δυνατότητα μέσα φυσικά στα ασφυκτικά πλαίσια της κεντρικής εξουσίας να παίξουν ως ένα βαθμό και αναπτυξιακό ρόλο.

Η προοπτική της ανάπτυξης και ο προσδιορισμός της σε πρόγραμμα έχει πολλές αποχρώσεις και φυσικά πολλούς αποδέκτες που θα την υλοποιήσουν. Εξαρτάται δε από την βούληση και την αγωνιστική διάθεση των δημοτικών αρχών.

Για παράδειγμα ο καθορισμός των χρήσεων γης που ξεκινά από τον Δήμο είναι σημαντική αναπτυξιακή πράξη που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την εκμετάλλευση της γης και την τοποθέτηση στον χώρο των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων. Αυτή την υποχρέωση την έχει ο Δήμος.

Την κατασκευή μονάδων υγείας που εντάσσονται στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου την έχει ως υποχρέωση το κράτος, όπως και τις μονάδες της εκπαίδευσης.

Την κατασκευή και εκμετάλλευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων την έχουν κατά κύριο λόγο ιδιώτες.

Ιδιαίτερα οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, ειδικά για την τουριστική Κω, διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που αποσκοπούν στην προσέλκυση τουριστών και σε αυτές που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι πρώτη υποχρέωση του Δήμου είναι η διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών. Επειδή όμως ο Δήμος είναι και ένα βασικό εργαλείο προσδιορισμού της ανάπτυξης έχει και μια άλλη ουσιώδη υποχρέωση. Να προωθήσει άμεσα τα θέματα που σχετίζονται με την χωροθέτηση των δραστηριοτήτων και να προσδιορίσει τους αποδέκτες που θα εκμεταλλευτούν την γη.

Αυτός είναι ο αναπτυξιακός προγραμματισμός που για να ιεραρχηθεί και να υλοποιηθεί απαιτεί βούληση, αποτύπωση των πραγματικών δυνατοτήτων (Οικονομικών, διοικητικών, κοινωνικών, κ.α. παραμέτρων) και είναι αναγκαιότητα.