Άλλα 15 ξενοδοχεία στην Κω!

Που θα πάει επί τέλους. Διαβάσαμε ότι επιδοτούνται άλλα 15 ξενοδοχεία στην Κω!!

Κάποτε πρέπει να μιλήσουμε έξω από τα δόντια. Καλή είναι η ανάπτυξη της χώρας αν θεωρούμε ότι ανάπτυξη είναι μόνο ο τουρισμός. Αλλά το φόρτωμα με ξενοδοχεία μια μικρής περιοχής, γιατί ο θεός της έδωσε κάποιες χάρες πάει πολύ.

Και πάει πολύ, γιατί τα ξενοδοχεία είναι καλά, αλλά είναι γνωστό ότι από εδώ και πέρα κάθε κλίνη που προστίθεται ελαττώνει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του περιβάλλοντος και το σπουδαιότερο φέρνει και νέους υπαλλήλους και νέους επιχειρηματίες.

Κάποτε λοιπόν πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια και καθαρό λόγο ένα ΣΤΟΠ. Οι ανακαινίσεις, ναι, πρέπει να επιδοτούνται. Οι προσθήκες για νέες δραστηριότητες χωρίς νέες κλίνες, ναι, πρέπει να επιδοτούνται. Αλλά και άλλες κλίνες για ποιον λόγο;

Για να αυξήσουν τα κέρδη; Ποιά κέρδη και ποιοί θα τα πάρουν; Αφού ήδη κάποια ξενοδοχεία πουλιούνται και τα δάνεια που πήραν χρεώθηκαν στον λαό.

Για να κάνουν και άλλες επενδύσεις ώστε να μην πληρώνουν φόρους; Λες και δεν μπορούν να τους πουν να κάνουν επενδύσεις σε άλλα μέρη ή επενδύσεις σε άλλες δραστηριότητες.

Ήδη οι κλίνες στην Κω έχουν ξεπεράσει τις 150 χιλιάδες. Αλήθεια που θα φτάσουμε; Και ποιός πρέπει να πει το ΣΤΟΠ. Το Επαρχείο κάποτε, πριν από είκοσι χρόνια,  έκανε μια μελέτη για την φέρουσα ικανότητα της Κω που έλεγε ότι ήδη έχουμε φρακάρει.   

Καλή είναι η καθημερινότητα, αλλά υπάρχουν και σοβαρότερα προβλήματα. Που για να λυθούν απαιτούν ενημέρωση, προετοιμασία της κοινής γνώμης. Συμφωνίες. Χρόνο που δεν φτάνει. Αλλά κυρίως πολιτική τόλμη….