ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Τα τελευταία χρόνια προβληματίζει πολλές τοπικές κοινωνίες και τις δημοτικές τους αρχές η ανάθεση των ανταποδοτικών αρμοδιοτήτων της καθαριότητας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα σε πολλούς Δήμους αυτό έγινε πράξη.

Το ζήτημα που γεννά αυτούς τους προβληματισμούς είναι η αδυναμία σωστής λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών εξ αιτίας της μη έγκαιρης πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού και καθυστερήσεις στην αγορά και συντήρηση μηχανικών και ηλεκτρονικών μέσων. Αιτία που οφείλεται στην νομοθετική εξάρτηση των Δήμων από την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Για την καθαριότητα εκτός από την παραπάνω φαινομενική αιτία υπάρχουν βαθύτερα αίτια τα οποία ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν ώστε το τοπίο για την λήψη απόφασης ανάθεσης των υπηρεσιών σε ιδιώτες να είναι καθαρό.

Μία βασική αιτία είναι η ανυπαρξία ανταποδοτικότητας. Ο πολίτης πληρώνει σύμφωνα με τα τετραγωνικά του σπιτιού τους και όχι σύμφωνα με τον όγκο, την ποιότητα των αποβλήτων του και την απόσταση του ΧΥΤΑ.  Και άρα ο πολίτης δεν είναι συμμέτοχος.

Μία άλλη είναι ο δημόσιος χαρακτήρας της υπηρεσίας καθαριότητας. Αν και αυτή θεωρείται άμεσα ανταποδοτική παραμένει στον βασικό κορμό του Δήμου με αποτέλεσμα να διέπεται η λειτουργία της από τους κανόνες περί δημοσίου.

Μία τρίτη αιτία που πηγάζει από τις δύο πρώτες είναι εξάρτηση των Δήμων οικονομικά αλλά και της καθαριότητας με επιχορηγήσεις από την κεντρική Κυβέρνηση. Είναι λογικό, και η Κυβέρνηση οφείλει, να ελέγξει τους Δήμους και να θέτει κανόνες διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.  

Για να υπάρξει σωστή απάντηση στο ερώτημα της ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να απαντηθούν και να επιλυθούν τα παραπάνω γιατί και με τον δημόσιο χαρακτήρα το κόστος και το αποτέλεσμα δεν ελέγχεται λόγω της εξάρτησης των αποφάσεων από την κεντρική εξουσία αλλά και με τους ιδιώτες πολύ περισσότερο αφού αυτοί αποσκοπούν στο κέρδος. Άλλωστε καθημερινά παρακολουθούμε τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων σε ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, για τις πολύμηνες καθυστερήσεις μισθών και για την εκμετάλλευση του ανθρώπινου μόχθου.