Αποχή από τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβούλου

Το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου δεν είναι μια αμελητέα υπόθεση. Στους σαράντα χιλιάδες κατοίκους επιλέχθηκαν με καθολική ψηφοφορία 33 πολίτες, άνδρες και γυναίκες, να τους εκπροσωπήσουν και με την ενεργό συμμετοχή τους να επιλύσουν τα προβλήματα τους.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι επέλεξαν οικιοθελώς να αναλάβουν αυτή την βαρύτατη ευθύνη και άρα υποχρεούνται μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και του χρόνου τους να συνεισφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων και στην προσπάθεια καλυτέρευσης της ζωής των πολιτών.

Η πρώτιστη υποχρέωση τους είναι η συμμετοχή τους στις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ίσως είναι και η μοναδική, αφού η γνώση των προβλημάτων και η μελέτη για την επίλυση τους μπορεί να γίνει από τον κάθε πολίτη. Την παρουσίαση τους όμως και την προσπάθεια για την απόφαση επίλυσης μπορούν να την κάνουν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι μέσα στο δημοτικό συμβούλιο.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτή η μεγάλη υποχρέωση μετατράπηκε σε όπλο κατά των αντιπάλων αφού ο διάλογος των διαφορετικών θέσεων εντός του δημοτικού συμβουλίου που θα προάγουν την εξεύρεση κοινών απόψεων ακυρώνεται με την αποχή.

Μία αιτία είναι η αδυναμία κατάθεσης θέσεων. Μία δεύτερη αιτία είναι το ενδεχόμενο της απόρριψης των προτάσεων τους από την πλειοψηφία. Η τρίτη και σοβαρότερη αιτία είναι η στείρα αντιπολίτευση κατά της εκλεγμένης διοίκησης του Δήμου. Η μη λήψη απόφασης λόγω μη απαρτίας. Να στριμωχθεί η Διοίκηση. Να μην πάρει αποφάσεις. Να καθυστερήσουν τα έργα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος που ετάχθη για να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων γίνεται τροχοπέδη σε αυτή την προσπάθεια. Αυτός ο Δημοτικός Σύμβουλος έχει ξεγελάσει τους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν.